Словарь терминов
Ринкова вартість
вартість, за яку можливе відчуження об'єкта оцінки на ринку подібного майна на дату оцінки за угодою, укладеною між покупцем та продавцем, після проведення відповідного маркетингу за умови, що кожна із сторін діяла із знанням справи, розсудливо і без примусу.
Нацiональний стандарт 1 оцiнки майна "Загальнi засади оцiнки майна i майнових прав" (2)
Рынок покупателя (Buyer"s market)
рынок, на котором покупатели могут добиться очень выгодных условий и цен.
Д.Фридман, Н.Ордуэй "Анализ и оценка приносящей доход недвижимости", изд."Дело ЛТД" Москва, 1995 (1)